Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp bộ: “Phòng, chống tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công”
Ngày đăng:  25/12/2023 | 01:40 CH | 350
Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt đề tài khoa học cấp bộ: “Phòng, chống tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công”. Đề tài do ThS. Lê Thị Thuý, Trưởng phòng, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đăng ký làm chủ trì. TS. Nguyễn Văn Kim, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm Chủ tịch hội đồng.
...

ThS. Lê Thị Thuý cho rằng, cung cấp dịch vụ công cho xã hội là một chức năng cơ bản của mọi nhà nước. Việc cung cấp dịch vụ công một cách chất lượng, chuyên nghiệp, minh bạch là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, việc cung cấp dịch vụ công đã phát sinh một số hạn chế do kinh nghiệm quản lý của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chưa nhiều, phương thức kiểm soát hoạt động chưa thực sự đầy đủ, phù hợp. Trong đó, có vấn vấn nạn tham nhũng, tiêu cực trong cung ứng dịch vụ công. Do đó, việc nghiên cứu đề tài: “Phòng, chống tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công” là cần thiết để tổng hợp, phân tích thực trạng phòng, chống tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay, qua đó đánh giá tổng thể các hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân đặt ra để từ đó tìm ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam thời gian tới.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ lý luận, chính trị, pháp lý và thực tiễn để đề xuất các giải pháp, kiến nghị cho việc phòng, chống tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công, Đề tài dự kiến triển khai 03 nội dung: (1) cơ sở lý luận về phòng, chống tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công; (2) Thực trạng phòng, chống tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay; (3) Quan điểm và giải pháp cho việc phòng, chống tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam thời gian tới.

Phát biểu góp ý cho Thuyết minh đề tài, TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Uỷ viên phản biện 1 cho rằng, Đề tài cần lược bớt một số công trình nghiên cứu, chỉ nên tập trung vào các công trình có liên quan trực tiếp; phạm vi nghiên cứu nên khuôn lại, tập trung vào hành chính công và sự nghiệp công; thể hiện rõ hơn nhưng nội dung nghiên cứu chính của đề tài.

TS. Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, Uỷ viên phản biện 2 đồng ý với Thuyết minh đề tài. Tuy nhiên, đề tài cần giới hạn lại phạm vi nghiên cứu cho rõ hơn. Về nội dung nghiên cứu, tập trung làm rõ hạn chế, phương pháp phòng, chống tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công.

ThS. Văn Tiến Mai, Phó Cục trưởng Cục 5, Thanh tra Chính phủ, Ủy viên góp ý, Đề tài cần sửa lại “cung ứng” dịch vụ công thành cung cấp dịch vụ công; phạm vi nghiên cứu cần cụ thể hơn, xác định rõ tập trung vào lĩnh vực nào? Đối tượng nghiên cứu bổ sung lý luận về cung cấp dịch vụ công.

Kết thúc cuộc họp, TS. Nguyễn Văn Kim kết luận: Đề tài cần làm rõ dịch vụ công là gì? Pháp luật điều chỉnh vấn đề này như nào? Khái quát thực trạng tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công. Nội dung 1, bổ sung các biểu hiện tham nhũng trong cung cấp dịch vụ công. Nội dung 2 cần khái quát về quy định pháp luật.

Với kết quả cho điểm của Hội đồng, đề tài đã được thống nhất thông qua và được đưa vào Kế hoạch nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ năm 2024 - 2025./.

Tin: Đậu Hiền

Ảnh: Hữu Thắng