Hội thảo tập huấn thí điểm tài liệu “Quản trị tốt nhằm phòng, chống tham nhũng trong bệnh viện và cơ sở y tế ở Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng:  27/12/2023 | 03:15 CH | 312
Ngày 27/12/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CLKHTT) chủ trì tổ chức Hội thảo tập huấn thí điểm tài liệu “Quản trị tốt nhằm phòng, chống tham nhũng trong bệnh viện và cơ sở y tế ở Việt Nam”. Hội thảo là một trong những hoạt động trong khuôn khổ phi dự án “Nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2024” mà Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ là đối tác chủ trì thực hiện.
...

Tham dự Hội thảo có đại diện Thanh tra thành phố, Sở Y tế, bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai…. TS. Nguyễn Quốc Văn - Viện trưởng Viện CL&KHTT; Bà Đỗ Thụy Vân, Cán bộ Chương trình UNDP tại Việt Nam; TS. Nguyễn Mạnh Cường Chánh Thanh tra Bộ Y tế đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHT nhận định, thời gian qua, cùng với việc gia tăng các biện pháp kiểm soát từ phía nhà nước như thanh tra, kiểm toán, điều tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham tham nhũng trong và có liên quan đến bệnh viện và cơ sở y tế công lập thì việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản trị bệnh viện và cơ sở y tế công lập nhằm phòng ngừa rủi ro tham nhũng đang được Đảng, Chính phủ va ngành Y tế hết sức quan tâm với nhiều nỗ lực trong việc triển khai các biện pháp cụ thể như: Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý – điều hành, kiểm soát nội bộ; không ngừng hoàn thiện các quy định và các hướng dẫn thực hành về y đức, chuyên môn – nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về quản trị bệnh viện cho các bệnh viện, cơ sở y tế… qua đó, đã tạo ra những chuyển biến nhất định trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong bối cảnh đó, sáng kiến đến từ Viện CL&KHTT về việc nghiên cứu xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn thực hành quản trị bệnh viện nhằm phòng ngừa rủi ro, tham nhũng, tiêu cực đã được Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Y tế và các đồng nghiệp hết sức quan tâm. Đến nay, Bộ tài liệu đã được các chuyên gia hoàn thành dự thảo gồm 02 sản phẩm: i) Báo cáo nghiên cứu tổng quan về Quản trị tốt nhằm phòng ngừa rủi ro, tham nhũng trong bệnh viện và cơ sở y tế; ii) Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật thực hành quản trị với 03 trụ cột nội dung chính: Đấu thầu – mua sắm – quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại bệnh viện và cơ sở y tế công lập; bảo hiểm y tế, tổ chức cán bộ bệnh viện và cơ sở y tế công lập…

Hội thảo được tổ chức gồm 2 phiên, Phiên 1, Hội thảo được nghe ThS, bác sĩ Nguyễn Văn Nhiên – Nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế trình bày dự thảo “Báo cáo nghiên cứu về quản trị tốt nhằm phòng ngừa rủi ro tham nhũng tại bệnh viện, cơ sở y tế” và  ThS. Tăng Thị Thiệm - Trưởng phòng, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ trình bày dự thảo “Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng quản trị về đấu thầu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại bệnh viện, cơ sở y tế”. Tại Phiên 1, Hội thảo nhận được nhiều ý kiến chia sẻ đến từ một số bệnh viện tuyến Trung ương đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tư nhân, cơ quan quản lý và thanh tra… về một số nội dung mua sắm thuốc, đấu thầu vật tư và trang thiết bị y tế, công khai, minh bạch, dân chủ trong mua sắm, đấu thầu nhằm phòng, chống tham nhũng; nội dung thanh tra chuyên đề liên quan đến vấn đề mua sắm, tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, phản ánh đến vấn đề mua sắm;  nâng cao nguồn nhân lực trong mua sắm, đấu thầu…

Phiên 2, Hội thảo được nghe dự thảo “Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng quản trị về bảo hiểm y tế tại bệnh viện, cơ sở y tế” do ThS. Nguyễn Văn Nhiên trình bày. Cũng tại phiên này, ông Nguyễn Ngọc Bội - Thanh tra viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ  trình bày dự thảo “Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng quản trị về tổ chức cán bộ tại bệnh viện, cơ sở y tế”… Phần này, các đại biểu chia sẻ về công tác cán bộ trong ngành y tế, trong đó đề cập đến chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế, cơ hội học tập phát triển chuyên môn, điều kiện, môi trường làm việc; đào tạo , quản trị nguồn nhân lực ngành y; vấn đề chảy máu chất xám nguồn nhân lực chất lượng cao từ bệnh viện cônga sang y tế tư nhân; vấn đề thu hút nhân tài ngành y…

Tin: Thanh Minh

Ảnh: Hữu Thắng