Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện - Thực trạng và giải pháp”
Ngày đăng:  22/12/2023 | 02:50 CH | 298
Ngày 22/12/2023, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện - Thực trạng và giải pháp” do TS. Phạm Thị Huệ - Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu và Hợp tác phát triển, Viện CL&KHTT làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi họp.
...

Trình bày kết quả nghiên cứu, TS. Phạm Thị Huệ cho biết, mục tiêu đề tài là đề xuất hoàn thiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và quy phạm pháp luật khác có liên quan về nội dung thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện; đề xuất giải pháp về tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện.

Đề tài nghiên cứu  một số nội dung chính như sau: i) Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện; ii) Thực trạng tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện; iii) Quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện.

Trong phần nhận xét của Hội đồng, ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ - Ủy viên phản biện cho rằng, Đề tài đã có những khảo sát, đánh giá số liệu minh chứng cụ thể đối với thanh tra cấp huyện; Việc nghiên cứu tổ chức thanh tra huyện rất cần thiết nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan thanh tra; mô hình cơ quan tiếp công dân hiện nay có nhiều ưu điểm so với mô hình chuyển sang cơ quan thanh tra, vì vậy, cần có đánh giá, kiến nghị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng cao…

 ThS. Trần Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Tiếp Công dân TW - Ủy viên phản biện đánh giá cao kết quả nghiên cứu đề tài. Đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng, mục tiêu rõ ràng, đối tượng cụ thể. Kết quả nghiên cứu của đề tài đạt được mục tiêu đề ra. Giải pháp  về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có, cần đề xuất triển khai đảm bảo tính chính xác…

Theo ThS. Lê Văn Đức - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Viện CL&KHTT - Ủy viên thư ký, đây là đề tài có tính mới, tập trung vào tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện, là một trong số ít đề tài nghiên cứu về vấn đề này; Chương II, Đề tài cần bổ sung đánh giá quy định pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện; Chương III, Đề tài cân nhắc giải pháp xây dựng Nghị định về hướng dẫn xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; bổ sung kiểm tra công tác thi hành pháp luật của các chủ thể có thẩm quyền về các lĩnh vực hoạt động của Ngành.

          Trong phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm đề tài rà soát lại một số kiến nghị trong đề tài để đảm bảo tính logic, kiến nghị phải xuất phát từ tồn tại, hạn chế, gắn với giải pháp đề ra và mang tính khả thi.

Với kết quả đạt được, Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài, Đề tài được đánh giá xếp loại khá./.

Tin: Thanh Minh

Ảnh: Hữu Thắng