Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo “Báo cáo kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm phòng, chống tham nhũng trong mua sắm, đấu thầu y tế công ở Việt Nam”
Ngày đăng:  22/12/2023 | 03:49 CH | 301
Ngày 22/12/2023, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) chủ trì tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo “Báo cáo kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm phòng, chống tham nhũng trong mua sắm, đầu thầu y tế công ở Việt Nam” (Báo cáo). Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc phi dự án “Nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2024” mà Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ là đối tác chủ trì thực hiện.
...

Phát biểu dẫn đề Hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Văn - Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra cho biết, tình hình tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực y tế công ở Việt Nam những năm qua có diễn biến phức tạp; các vụ việc tham nhũng với quy mô lớn, nhỏ diễn ra trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực mua sắm, đấu thầu thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và vật tư y tế, bảo hiểm y tế, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, quản trị nguồn nhân lực… đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những bất cập của khung pháp luật về mua sắm, đấu thầu y tế công ở Việt Nam là một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu dẫn đến tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này. Cùng với việc gia tăng các biện pháp kiểm soát từ phía nhà nước như thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng trong mua sắm, đầu thầu y tế công thì việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này – thông qua hoàn thiện thể chế, chính sách đã và đang được Đảng, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các ngành, các cấp hết sức quan tâm với nhiều hành động thiết thực. Thời gian qua, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra hành chính và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên phạm vi cả nước đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề, thanh tra chuyên đề diện rộng, thanh tra, kiểm tra vụ việc về mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh trong lĩnh vực y tế công ở Việt Nam...

ThS. Lê Văn Đức - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Viện CL&KHTT trình bày Dự thảo “Báo cáo kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm phòng, chống tham nhũng trong mua sắm, đầu thầu y tế công ở Việt Nam”. Theo đó, mục tiêu của Báo cáo chỉ ra rằng, nghiên cứu này giúp Thanh tra Chính phủ có giải pháp hoàn thiện khung pháp lý có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong mua sắm, đấu thầu y tế công ở Việt Nam.

Báo cáo nghiên cứu đã tiếp cận vấn đề hoàn thiện chính sách, pháp luật về mua sắm, đấu thầu nhằm PCTN trong mua sắm, đấu thầu y tế công ở Việt Nam dưới góc nhìn từ thực tiễn hoạt động thanh tra. Do đó, nội dung của Dự thảo Báo cáo gồm 03 trụ cột chính: (i) Thực trạng khung chính sách, pháp luật về mua sắm, đấu thầu y tế công ở Việt Nam - với những ưu điểm, hạn chế và nhu cầu hoàn thiện; (ii) Thực tiễn hoạt động thanh tra về mua sắm, đấu thầu y tế công - với việc phát hiện những lỗ hổng của chính sách và thực tiễn quản lý nhà nước; (iii) Khuyến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về mua sắm, đấu thầu nhằm phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra.

Tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ trình bày tham luận  “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh tra nhằm phòng, chống tham nhũng trong mua sắm, đấu thầu y tế công ở Việt Nam”. Chia sẻ góp ý hoàn thiện Dự thảo Báo cáo, ThS. Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, Báo cáo cần nêu bật những bất cập khung chính sách, pháp lý về mua sắm, đấu thầu của Bộ Y tế, tập trung vào vấn đề thiết bị, mua sắm vật tư và thuốc, từ đó, đưa ra kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này…

Trong phần trình bày tham luận “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về mua sắm, đấu thầu trong lĩnh vực y tế công ở Việt Nam nhằm phòng, chống tham nhũng”, TS. Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, chia sẻ những ưu điểm và bất cập trong đấu thầu, mua sắm trập trung, đồng thời, Bà cũng đưa ra kiến nghị ba nhóm vấn đề về quy định pháp luật cần rõ ràng và mang tính định lượng; Tổ chức bộ máy cần cơ chế rõ ràng, tránh trùng lắp, chồng chéo và chú trọng đến công tác tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện…

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến chia sẻ thực tiễn công tác thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế tại Thanh tra tỉnh Bắc Ninh; quy định về đấu thầu mua sắm trong tình huống khẩn cấp; về kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong mua sắm, đầu thầu y tế công; đề xuất, kiến nghị xây dựng bộ quy trình nghiệp vụ thanh tra trong mua sắm, đấu thầu và hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm phòng, chống tham nhũng trong mua sắm, đầu thầu y tế công…/.

Tin: Thanh Minh

Ảnh: Hữu Thắng