Họp Hội đồng tự đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ “Quản trị tốt nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay”

Ngày 02/12/2022, Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức họp Hội đồng tự đánh cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ “Quản trị tốt nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Vũ Công Giao - Trường...

Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2022: “Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp xã - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 02/12/2022, tại trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, CN. Hoàng Văn Biên, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở: “Tiếp công dân, xử lý đơn thư,...

Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài “Giám định trong hoạt động thanh tra”

Ngày 2/12/2022, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ “Giám định trong hoạt động thanh tra” tổ chức hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu...

Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở: “Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu của Trường Cán bộ thanh tra - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 01/12/2022, tại trụ sở Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ thanh tra, chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở: “Chương trình đào tạo, bồi...

Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài “Đảm bảo thực hiện quyền của đối tượng thanh tra”

Ngày 1/12/2022, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở “Đảm bảo thực hiện quyền của đối tượng thanh tra” tổ chức hội thảo hoàn thiện nội...

Tọa đàm khoa học “Một số điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022”

Ngày 14/11/2022, Quốc hội ban hành Luật Thanh tra số 11/2022/QH 15, Luật gồm 08 Chương 118 Điều quy định tổ chức và hoạt động thanh tra và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2023. Ngày 30/11/2022, Viện...

Hội thảo hoàn thiện nội dung đề tài “Vai trò của Chính phủ điện tử trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”

Ngày 30/11/2022, Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Vai trò của Chính phủ điện tử trong phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam” (Hội thảo)....

Họp Nghiệm thu Chuyên đề khoa học độc lập năm 2022

Ngày 29/11/2022, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp nghiệm thu 03 Chuyên đề khoa học độc lập: 1. “Khảo sát, điều tra xã hội học trực tuyến trong nghiên cứu khoa học tại...

Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 “Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh tra”

Ngày 25/11/2022, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 “Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh tra” do TS. Cung Phi...

Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước”

Ngày 25/11/2022, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT), Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 “Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: