XEM TÀI LIỆU CHI TIẾT
Quay lại
Số ĐK/Mã | 1
Tên Tài liệu | Liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay
Nội dung |

Xây dựng và thực hiện liêm chính trong hoạt động công vụ là mối quan tâm hang đầu của các nền công vụ và cũng là một trong những giải pháp quan trọng, then chốt trong cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Liêm chính tạo ra một mảng đối lập hoàn toàn với tham nhũng, tựa như bức tranh với hai mảng sang tối tương phản sắc nét.

Thực hiện liêm chính trước hết phải xuất phát từ nhận thực. Theo đó, Đề án đưa nội dung phòng, chống tham n hung vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng  (Đề án 137) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu nâng cao nhận thực, trách nhiệm, đạo đưc liêm chính và xây dựng thái độ, ý thức tự giác cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Ngày 12/6/2013, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014.

Để thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 10/CT-TTg và nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục đạo đức liêm chúng về nội dung, vai trò, ý nghĩa của việc thực  hiện liêm chính trong hoạt động công vụ; quy định của pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, thực hiện liêm chính… Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra biên soạn cuốn “Liêm chính trong hoạt động công vụ ở Việt Nam hiện nay”. Đây có thể coi là tài liệu tham khảo giúp cán bộ, công chức trong và ngoài ngành Thanh tra có thêm thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc!


Ảnh Minh họa |
Tác giả |
Ngôn ngữ | Vietnamese
Phân loại | Sách đã xuất bản
Lĩnh vực | Sách pháp luật
Năm xuất bản |
Nhà xuất bản |
Link bản điện tử |
File Tài liệu |
Thiết kế và phát triển bởi Trí Nam