XEM TÀI LIỆU CHI TIẾT
Quay lại
Số ĐK/Mã | 00
Tên Tài liệu | Pháp luật về tố cáo - Thẩm quyền, trình tự giải quyết
Nội dung |

Luật Tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Đây là đạo luật quan trọng, thể chế hóa quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được quy định tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý đề người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát hiện cho Nhà nước để kịp thời ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo mới đã có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung, một mặt tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền tố cáo của mình, mặt khác nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp nhận và giải quyết các tố cáo của người dân. Để cung cấp cho người đọc hiểu biết cơ bản về Luật Tố cáo, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn “Pháp luật về tố cáo - Thẩm quyền, trình tự giải quyết” của TS. Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ. Tác giả là người có nhiều năm nghiên cứu các hoạt động thực tiễn trong ngành Thanh tra và cũng là người tham gia trực tiếp soạn thảo hầu hết các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu về những quan niệm cơ bản về tố cáo, những nét khái quát, lịch sử phát triển pháp luật về tố cáo và tập trung giới thiệu, phân tích các chế định của Luật Tố cáo mới được ban hành: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong tố cáo, trình tự tiếp nhận và thủ tục giải quyết tố cáo, bảo vệ và khen thưởng người tố cáo… Nội dung cuốn sách hữu ích cho những người làm công tác nghiên cứu cũng như cán bộ, công chức có trách nhiệm trong công tác giải quyết tố cáo của công dân.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.


Ảnh Minh họa |
Tác giả |
Ngôn ngữ | Vietnamese
Phân loại | Sách đã xuất bản
Lĩnh vực | Sách pháp luật
Năm xuất bản |
Nhà xuất bản |
Link bản điện tử |
File Tài liệu |
Thiết kế và phát triển bởi Trí Nam