XEM TÀI LIỆU CHI TIẾT
Quay lại
Số ĐK/Mã | -
Tên Tài liệu | Cẩm nang thực hiện hoạt động giám sát – Dành cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn
Nội dung |

“Cẩm nang thực hiện hoạt động giám sát – Dành cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn” được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động năm 2015 của Dự án “Tăng cường năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và vai trò của các chủ thể ngoài khu vực nhà nước nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam” (gọi tắt là Dự án AC-UNCAC).

Với mục đích góp phần trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật và kỹ năng cần thiết để tiến hành các hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ, Chúng tôi hy vọng rằng cuốn Cẩm nang sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích đối với thành viên Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ tại xã, phường, thị trấn. Cuốn sách gồm 6 phần: 

Phần I: Khái quát về thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng.

Phần II: Thành lập, đối tượng, phạm vi và quyền của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Phần III: Xây dựng kế hoạch giám sát, tiến hành giám sát và Báo cáo kết quả hoạt động giám sát

Phần IV: Nội dung giám sát của Ban thanh tra nhân dân.

Phần V: Nội dung giám sát của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Phần VI: Kinh phí hoạt động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng.Ảnh Minh họa |
Tác giả |
Ngôn ngữ | Vietnamese
Phân loại | Sách đã xuất bản
Lĩnh vực | Sách pháp luật
Năm xuất bản |
Nhà xuất bản |
Link bản điện tử |
File Tài liệu |
Thiết kế và phát triển bởi Trí Nam