Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức chịu sự tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính đề nghị cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ...

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến kiện toàn tổ chức, và hoạt động của ngành Thanh tra và đã đề ra nhiều chủ trương, định hướng chỉ đạo về vấn đề này như Nghị quyết số...

“Đạo đức công vụ” là thuật ngữ đã được sử dụng phổ biến và là một trong những nội dung quan trọng của văn hóa công vụ. Mặc dù vậy, hiện chưa có giải thích, làm rõ những yếu tố cấu thành đạo đức công...

Ở Việt Nam, phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng, chính sách, chủ trương của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng...

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7...

Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ là hiện tượng có thể quan sát được khá rõ trong nền công vụ Việt Nam những năm gần đây. Bên cạnh những hiện tượng xung đột lợi ích thông thường, mang tính...

Bước vào thời kỳ đổi mới, tình trạng tham nhũng đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng trên các lĩnh vực của đời sống, từ chính trị cho đến kinh tế, xã hội. Do vậy, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương...

Khái niệm quản trị quốc gia theo cách thức tiên tiến có thể hiểu thông qua một thuật ngữ được dùng rất phổ biến bởi các tổ chức quốc tế trong vài thập kỷ gần đây, đó là good governance (tạm dịch là...

Các tổ chức chính trị - xã hội là những bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta, được hình thành theo nguyên tắc tự nguyện và hoạt động theo nguyên tắc tự quản, nhằm đáp ứng những lợi ích...

Nhà nước pháp quyền là nhà nước mà ở đó công dân sống và làm việc theo pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật cần phải được phát hiện và xử lý mà không có sự phân biệt giữa người dân, cán bộ, công...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: