Đối thoại pCTN
Đối thoại phòng, chống tham nhũng lần thứ 12

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bộ phát triển Quốc tế Anh tại Việt Nam tổ chức Đối thoại về phòng...

Đối thoại lần thứ 11: “Công tác PCTN ở địa phương, thực trạng và giải pháp”

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, sáng ngày 06/12/2012, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phối hợp với Đại sứ quán Anh và Đại diện...

Đối thoại lần thứ 10: Đánh giá tác động, hiệu quả của các kỳ Đối thoại về PCTN đối với công tác PCTN tại Việt Nam

Ngày 29/11 tại Hà Nội Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh và Đại diện Bộ Phát triển Anh quốc tại Việt Nam tổ...

Đối thoại lần thứ 9: Phòng, chống tham nhũng trong quản lý và khai thác khoáng sản

Trong quá trình phát triển, chính sách quản lý nhà nước đối với tài nguyên và hoạt động khoáng sản đã bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập; chưa đáp ứng yêu cầu về hiệu quả và tính bền vững, còn ẩn chứa...

Đối thoại lần thứ 8: Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức Hội nghị...

Đối thoại lần thứ 7: Đối thoại quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong giáo dục

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tổ chức cuộc đối thoại về “phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục” với sự tham dự của đại diện các quốc gia, tổ...

Đối thoại lần thứ 6: Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực Y tế

Đối thoại do Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính Phủ, Bộ Y tế và Đại sứ quán Thuỵ Điển tại Việt Nam phối hợp tổ chức sáng nay (26/11), tại Hà Nội

Đối thoại chống tham nhũng lần thứ 5: Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng” với các nhà tài trợ quốc tế

Ngày 29/5, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng phối hợp với Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam đã tổ chức Đối thoại về phòng, chống...

Đối thoại chống tham nhũng lần thứ 4 : Vai trò của báo chí trong Phòng, chống tham nhũng

Ngày 28-11, tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ, Bộ TT-TT và Đại sứ quán Thụy Điển đã tổ chức cuộc đối thoại về PCTN lần thứ tư với các tổ chức...

Đối thoại về Chống tham nhũng lần thứ 3

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Công văn số 3144/VPCP-KNTN về việc tổ chức Đối thoại về chống tham nhũng trước Hội nghị các nhà tài trợ giữa kỳ năm 2008, ngày 3...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: